Uitspraak Raad van State over Oosterweelverbinding kan heel grote gevolgen hebben voor andere werven

Lydia Peeters © Belga

De Vlaamse regering vreest dat het arrest van de Raad van State over de Oosterweelverbinding erg grote gevolgen kan hebben, niet alleen voor het Oosterweelproject maar ook voor veel andere infrastructuurwerken in Vlaanderen.

Volgens minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kan de impact ‘immens’ zijn en ook volgens minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat het arrest ‘zeer, zeer ver’. De Vlaamse regering wil de impact op de Oosterweelwerf – de Werf van de Eeuw – zelf zo veel mogelijk beperken. Geen enkele partij stelt het Oosterweelproject zelf in vraag.

Een arrest van de Raad van State legde dinsdag een nieuwe bom onder het Oosterweeldossier. Voor de tweede keer op korte tijd schorste de Raad van State de technische verslagen van het grondverzet van de Oosterweelwerken. De uitspraak legt de werken opnieuw (gedeeltelijk) stil.

Volgens de linkse oppositiepartijen (Groen, Vooruit, PVDA) bewijst de uitspraak dat de Vlaamse regering eerdere waarschuwingen heeft genegeerd, dat de regering de eigen regelgeving naast zich neer heeft gelegd en dat het tijd is voor duurzame en juridisch robuuste oplossing. ‘Jullie kregen alarmsignalen genoeg, maar toch deden jullie verder. Dat is lachen met de gezondheid van de Vlaming en met ons rechtsysteem’, zo zei Mieke Schauvliege (Groen). Volgens Vlaams Belang-parlementslid Bart Claes staat zijn partij achter het Oosterweelproject, maar moeten de werken wel ‘volgens het boekje’ gebeuren.

Volksgezondheid als leidraad

Ministers Demir en Peeters kregen in het Vlaams Parlement een batterij vragen over de impact van het arrest. Die impact kan volgens beide ministers erg groot zijn. Vooral het feit dat de Raad van State zegt dat de uitgegraven grond moet behandeld worden als afval, kan volgens minister Demir ‘vergaande gevolgen hebben’. ‘Dat zou betekenen dat er geen enkel grondverzet kan gebeuren met gronden waar de bodemsaneringsnormen overschreden worden’, aldus minister Demir. ‘De impact kan immens zijn, niet alleen voor de Oosterweelwerf, maar voor alle infrastructuurwerken in Vlaanderen’, vulde minister Peeters aan.

Volgens Demir en Peeters gaat de Vlaamse regering de komende dagen op zoek naar een oplossing. Volgens minister-president Jan Jambon zal de volksgezondheid daarbij gebruikt worden als richtsnoer. Het blijft volgens de Vlaamse regering de bedoeling de Oosterweelwerken zo snel mogelijk te hervatten. Volgens minister Peeters kan er op de werf nog voor ‘zes tot acht weken’ verdergewerkt worden, maar valt het dan stil. ‘We moeten dus snel tot een oplossing komen’, aldus Peeters.

Geen enkele partij in het Vlaamse halfrond pleit openlijk voor het volledig stopzetten van het Oosterweelproject. Zeker vanuit de meerderheid wordt het Oosterweelproject net bestempeld als een hefboom om de leefbaarheid en de gezondheid van de omwonenden te verbeteren. ‘Wanneer we de Oosterweel begraven, begraven we motor van de economie en leefbaarheid van heel Antwerpen’, zei Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz. Ook volgens N-VA-parlementslid Annick De Ridder is de Oosterweelwerf ‘de oplossing en niet het probleem’.

‘Wij pleiten niet voor het volledig stilleggen van de Oosterweel. Wij pleiten er enkel voor dat onze milieuregelgeving wordt gerespecteerd. Dat is niet gebeurd, en daar zijn buurtbewoners de dupe van’, reageerde Mieke Schauvliege. Vooruit-parlementslid Hannes Anaf betreurde dat de Vlaamse regering schermt met het doembeeld dat alle werven in Vlaanderen door het arrest bedreigd worden. ‘U moet niet aan de mensen wijs willen maken dat er niets meer zal kunnen. Wij vragen gewoon dat de regering de eigen regelgeving volgt en respecteert’.

Partner Content