Tweetaligheid aan Brusselse stationsloketten neemt toe

(Belga) Het gaat goed met de tweetaligheid van de NMBS-personeelsleden die in het Brussels gewest in de zogeheten “front office” – met rechtstreeks contact met de klanten, zoals aan het loket – werken. Begin dit jaar waren 626 van de 888 NMBS-ambtenaren tweetalig of 70,5 procent. Vier jaar geleden waren er dat maar 58,8 procent. Zo blijkt uit cijfers die minister Paul Magnette verstrekte aan N-VA-senator Karl Vanlouwe.

In totaal stelt de NMBS 9.789 mensen tewerk in het Brussels gewest. Daarvan woont 54,7% (5.359) in Vlaanderen, 35,2% (3.445) in Wallonië en net geen 10% (967) in het Brussels gewest zelf. Achttien NMBS-medewerkers, 15 Franstaligen en 3 Nederlandstaligen, wonen officieel in het buitenland. Begin dit jaar kregen 3.787 personeelsleden die in het Brussels gewest werken een tweetaligheidspremie. Dat zijn er 575 of een zesde meer dan vier jaar eerder. Die premie varieert van 30 euro voor het besturingspersoneel van de tractievoertuigen tot 120 euro voor medewerkers met omgang met het publiek, zoals treinbegeleiders en loketpersoneel. (KAV)

Partner Content