Aan het onderzoek namen 109 ouders van leerlingen uit het zesde leerjaar deel, uit scholen in Gent, Roeselare of Staden. Er werden 51 fietsroutes aangeduid op een stratenplan, waarna van dertig daarvan (helft stad, helft platteland) de omgeving geanalyseerd werd met Google Streetview. Dat gebeurde aan de hand van een checklist, die de twee studenten ontwikkelden op basis van bestaande internationale meetinstrumenten. Bij de analyse van de fietsroutes bleek dat driekwart van de fietsroutes niet over een fietspad beschikte. "Er kan dus geconcludeerd worden dat slechts weinig fietsroutes naar school over een fietspad beschikken", merken Lize Vanhaverbeke en Annelien Callens op. "Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen wiens ouders fietsfaciliteiten beschrijven in de buurt, twee en een half keer meer kans hebben om minimaal één maal per week met de fiets naar school te gaan. De aanwezigheid van meer fietspaden zou er dus voor kunnen zorgen dat meer kinderen met de fiets naar school gaan." In tegenstelling tot fietspaden, bleek wel dat 88 pct van de routes over een voetpad beschikte. Verder bleek dat 55 pct van de routes in de stad over verkeersremmende elementen beschikte, tegenover 22 pct op het platteland. (Belga)

Aan het onderzoek namen 109 ouders van leerlingen uit het zesde leerjaar deel, uit scholen in Gent, Roeselare of Staden. Er werden 51 fietsroutes aangeduid op een stratenplan, waarna van dertig daarvan (helft stad, helft platteland) de omgeving geanalyseerd werd met Google Streetview. Dat gebeurde aan de hand van een checklist, die de twee studenten ontwikkelden op basis van bestaande internationale meetinstrumenten. Bij de analyse van de fietsroutes bleek dat driekwart van de fietsroutes niet over een fietspad beschikte. "Er kan dus geconcludeerd worden dat slechts weinig fietsroutes naar school over een fietspad beschikken", merken Lize Vanhaverbeke en Annelien Callens op. "Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen wiens ouders fietsfaciliteiten beschrijven in de buurt, twee en een half keer meer kans hebben om minimaal één maal per week met de fiets naar school te gaan. De aanwezigheid van meer fietspaden zou er dus voor kunnen zorgen dat meer kinderen met de fiets naar school gaan." In tegenstelling tot fietspaden, bleek wel dat 88 pct van de routes over een voetpad beschikte. Verder bleek dat 55 pct van de routes in de stad over verkeersremmende elementen beschikte, tegenover 22 pct op het platteland. (Belga)