Turtelboom repliceert op kritiek: ‘Bij Justitie is niets doen geen optie’

© Belga

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) moest in de Kamer haar beleid verdedigen omwille van vijf dossiers die de voorbije week in de actualiteit waren. Zowel uit de oppositie, als uit de meerderheid klonk er kritiek.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) werd in de Kamer bevraagd over vijf actuele thema’s. Zowel de meerderheid als de oppositie waren ontzettend scherp voor haar beleid.

“Er is één oplossing om geen kritiek te krijgen, en dat is niets doen. Maar dat is geen optie bij Justitie”, verdedigde Annemie Turtelboom (Open VLD) zich. De overbevolking in de gevangenis van Vorst, de kritiek van de Raad van State op de hervorming van de gerechtelijke bijstand (pro deo), onregelmatigheden bij de benoemingen bij de Hoge Raad voor de Justitie, de verjaring van fraudedossiers en de niet-betaling van dokters voor hun prestaties in de gevangenis. Het waren allemaal actuele thema’s waarover de minister tijdens het vragenuurtje aan de tand werd gevoeld.

De Raad van State stelde dat enkele categorieën moeten worden uitgesloten bij het invoeren van ‘remgeld’ voor de pro-deobijstand. Marie-Christine Marghem van coalitiepartner MR rekende voor dat daardoor “3 van de 6 miljoen euro voor rechtsbijstand verloren gaat. De grote berg die al ‘een kleine hervorming’ werd genoemd, gaat een muis baren die ‘helemaal niets’ zal heten”, stelde ze, onder applaus van de verzamelde oppositie.

Sonja Becq (CD&V) brak een lans voor een globaal plan, waarbij rekening wordt gehouden met de budgettaire situatie, maar ook met de meest kwestbaren en met een grondige visie op de eerstelijnsbijstand.

Ozlem Ozen (PS) wilde weten hoe het staat met de nomenclatuur voor de advocaten. Op de oppositiebanken stelde Stefaan Van Hecke (Groen) dat de minister een probleem heeft met de ganse juridische wereld, behalve met de fraudeurs.

“Uw plannen bieden geen oplossing voor de dossiers die dreigen te verjaren. Ik verwacht van u een oplossing op korte termijn voor de zetel”, stelde hij, terwijl Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) eveneens meent dat de hervormingsplannen het probleem van de verjaring niet zullen aanpakken.

2.000 extra gevangenisplaatsen

Wat de overbevolking in de gevangenissen betreft, herinnerde de minister aan de bijna 200 plaatsen die het voorbije jaar bijkomend werden gecreëerd en aan het masterplan dat de komende jaren meer dan 1.000 extra plaatsen moet opleveren. Turtelboom wil ook met alle betrokkenen overleggen voor een oplossing op korte termijn. Olivier Maingain (FDF) repliceerde nog geen uitnodiging te hebben gezien, hoewel hij voorzitter is van de lokale politiezone.

De hervorming van de pro deo is geen besparingsplan, benadrukte ze, maar moet ervoor zorgen dat het budget onder controle wordt gehouden, omdat de uitgaven daarvoor jaar na jaar toenemen. Ze wees erop dat de Raad van State zes voorstellen uit haar ontwerp heeft goedgekeurd. Er zal op de bemerkingen worden ingegaan, “hetzij door het (ontwerp) aan te passen, hetzij door de vragen te beantwoorden”, stelde Turtelboom.

Om de verjaring van dossiers tegen te gaan, herinnerde de minister eraan dat er in het kader van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, veertien bijkomende rechters voor Brussel worden voorzien. Bovendien zal de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in september een bijkomende kamer openen voor
financieel-fiscale zaken.

Fiscale substituten

Ook stelde ze dat het bestaande kader van fiscale substituten verder met vijf personen wordt uitgebreid, met telkens een bijhorende secretariaatsfunctie, en zijn er maatregelen genomen om het parket-generaal te Brussel te versterken. Zo zullen er twee substituten worden benoemd om te werken op het grote aantal dossiers inzake fiscale misdrijven.

Christian Brotcorne (CDH) wilde dan weer weten of er gevolgen zijn aan de mogelijke vergissing die in de Senaat is gebeurd bij de benoeming van leden van de Hoge Raad voor Justitie, bijvoorbeeld voor de benoeming van Franstalige magistraten door de HRJ.

“Ik heb geen bevestiging dat de Senaat zo’n vergissing zou hebben begaan”, antwoordde de minister. “En mocht dat zo zijn, lijkt het me dat de benoeming zou kunnen gedekt zijn”. De Senaat heeft immers soeverein beslist en de uitvoerende macht heeft zich niet te mengen met de wetgevende macht, luidde het. Brotcorne leek niet geheel overtuigd en zei toch “bezorgd” te zijn. (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content