‘Transformatieplan’ VRT: tegen 2025 ruim 200 personeelsleden minder, productie ‘Thuis’ wordt uit handen gegeven

VRT heeft een ’transformatieplan’ aangekondigd. Dat zegt vakbond ACV. De Vlaamse openbare omroep wil onder meer 116 mensen ontslaan, 50 natuurlijke vertrekkers niet vervangen en de productie van de soap ‘Thuis’, met 70 medewerkers, uitbesteden.

In een mededeling over het plan zegt CEO Frederik Delaplace dat de openbare omroep ‘een multimediale groeisprong’ nodig heeft, binnen een ‘uitdagend’ financieel kader. ‘Het plan is ingrijpend, maar enkel op die manier kan de VRT haar publieke opdracht ook in de toekomst waarmaken’, zegt hij.

Er loopt bij de VRT nog tot eind dit jaar een met de vakbonden afgesproken tewerkstellingsgarantie. Tachtig procent van de 116 naakte ontslagen zou de VRT volgend jaar willen doorvoeren, zegt ACV-vakbondsman Carlos Van Hoeymissen.

De populaire soap ‘Thuis’ wil de VRT door een extern productiehuis laten overnemen. Welk productiehuis dat zou worden, verduidelijkt de VRT nog niet. Alle zeventig VRT-werknemers die vooral met de soap bezig zijn, zouden wel bij die nieuwe werkgever aan de slag kunnen gaan. Verder wil de VRT ook zoeken naar kansen om de inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld door eigen formats te gelde te maken. Tegelijk wil de omroep haar externe uitgaven beperken via een aangescherpt aankoopbeleid en een aanpassing van de bonusregeling met externe producenten.

In het plan is tot slot sprake van dertig nieuwe jobs voor mensen met digitale expertise. En de VRT wil ook investeren in gerichte digitale opleidingen voor haar medewerkers.

De vakbonden hopen de impact tijdens onderhandelingen met de directie nog te verminderen.

De Vlaamse regering dwingt de openbare omroep tot besparen. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. De regering maakte wel 16 miljoen euro vrij om de digitale omslag te betalen.

Begin vorig jaar zei toenmalig VRT-voorzitter Luc Van den Brande, dit jaar vervangen door voormalig N-VA-parlementslid Frieda Brepoels, dat de raad van bestuur van mening was ‘dat er geen naakte ontslagen kunnen vallen’ als gevolg van de nieuwe koers die de openbare omroep moet varen.

Partner Content