Daphné Dumery (N-VA)

‘Tijd voor het rijbewijs met punten en een hogere pakkans bij vluchtmisdrijven’

Daphné Dumery (N-VA) Kamerlid voor N-VA

Vluchtmisdrijven en verkeersrecidive uitbannen kan enkel door een degelijke rijopleiding, een rijbewijs met punten, een hogere pakkans en meer verbeurdverklaringen van wagens, aldus Daphné Dumery (N-VA).

Het was weer van dat, afgelopen weekend. Verschillende zwaargewonden, aangereden door bestuurders onder invloed die de vlucht nemen. De ene reed zonder rijbewijs en werd in het verleden al veroordeeld wegens rijden onder invloed. De andere had al aardig wat veroordelingen op zijn kerfstok, droeg een enkelband , werd opgespoord, bleek heroïne op zak te hebben en nam zelfs zijn kentekenplaten mee op de vlucht.

Het zullen dit jaar helaas niet de laatste schrijnende gevallen van vluchtmisdrijf op onze wegen zijn. Zeker in deze maand van nieuwjaarsrecepties zal de teller wellicht niet stilstaan.

‘Tijd voor het rijbewijs met punten en een hogere pakkans bij vluchtmisdrijven’

Als beleidsmakers zitten we al vele jaren met de handen in het haar om vluchtmisdrijven en verkeersrecidive terug te dringen. We hebben al vele malen het strafarsenaal uitgebreid, maar dat lijkt niet te helpen. Integendeel, we krijgen de indruk dat de strengere straffen het vluchtgedrag in veel gevallen zelfs versterken. Toch zijn er verschillende maatregelen die we kunnen nemen.

Zo begint alles bij een goede opleiding. Vluchten is immers een natuurlijke, menselijke reflex. Vluchten na een verkeersongeval doen daders veelal om dezelfde redenen. Ofwel is het een pure schrikreactie, ofwel willen de daders om één of andere reden indekken dat ze op de plaats van het ongeval gepasseerd waren. Ofwel willen ze bepaalde vaststellingen van hun rijvaardigheid bemoeilijken. In ieder geval moeten we jongeren al op school leren dat vluchten na een verkeersongeval echt niet door de beugel kan. Ook bij de rijopleiding en de rijexamens moet hier de nodige aandacht aan besteed worden.

Om bestuurders gedurende hun rijcarrière te blijven waarschuwen voor ongepast rijgedrag is de zinnigste maatregel die we kunnen nemen de invoering van het rijbewijs op punten. Uit de verkeersveiligheidsenquête die VIAS, het vroegere BIVV, deze week presenteerde, is alweer gebleken dat de roekeloosheid en nonchalance achter het stuur in ons land hoog blijven. Bestuurders geven toe te snel of onder invloed te rijden of de telefoon achter het stuur vast te nemen terwijl ze goed weten dat dit niet mag.

‘Als beleidsmakers zitten we al vele jaren met de handen in het haar om vluchtmisdrijven en verkeersrecidive terug te dringen’

Het rijbewijs op punten zou onze bestuurders veel alerter maken voor deze gevaren. Die maatregel werd al in 1990 in de wet ingeschreven en wordt gesteund door vrijwel alle Vlaamse partijen. De Franstaligen staan echter al jaren op de rem. Binnenkort komt minister Bellot met de resultaten van een nieuwe studie op de proppen. Hopelijk kan die studie de geesten aan de andere kans van de taalgrens eindelijk in de juiste richting krijgen.

Ook de pakkans moet verder omhoog. Het is een werk van lange adem, maar er worden onder deze regering wel degelijk stappen in de goede richting gezet. Onder meer door het automatiseren van de inning en invordering van verkeersboeten komen er bij de politie weer handen vrij voor meer blauw op straat. Na jaren van besparingen wordt er weer meer geïnvesteerd in materiaal waarmee onze politiepatrouilles beter hun werk kunnen doen.

Sinds vorige zomer is er ook één databank voor de rijbewijzen die de informatie omrent geldigheid van een rijbewijs, intrekking ervan en de vervallenverklaringen van het recht tot sturen bundelt. Er is momenteel wel nog geen accurate real-time toegang tot die databank voor de politiepatrouilles, maar die komt er eerstdaags aan. In de toekomst zullen daarnaast slimme camera’s op onze wegen nog meer en beter ingezet worden om wegpiraten en verkeersrecidivisten sneller van de weg te plukken.

De zware verkeerscriminelen ten slotte moeten we treffen waar het hen pijn doet, door hun speelgoed af te nemen. Het toepassingsgebied van de verbeurdverklaring van voertuigen moet worden uitgebreid. N-VA trekt daarbij wel één duidelijke grens: de eigenaar van een voertuig die te goeder trouw handelt, en niet weet dat er eigenlijk een verkeerscrimineel met zijn voertuig rijdt, mag het eigendomsrecht over diens voertuig niet ontnomen worden.

De combinatie van deze verschillende beleidslijnen is het enige recept dat volgens de N-VA het verschil kan maken. We kunnen echt wel beter doen op het vlak van verkeersveiligheid. Elk verkeersslachtoffer minder, is onze strijd waard.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content