Opinie

Michel Maus

Tijd voor Christmas Transaction Tax: per kerstboom 1 euro belasting voor goed doel

Michel Maus Advocaat en hoogleraar fiscaal recht aan de VUB

In deze kille kerstperiode doe ik een warme oproep aan de overheid en aan de middenstandsorganisaties om de Christmas Transaction Tax in te voeren. 1 euro belasting per verkochte kerstboom, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor een goed doel.

Ja het is weer kersperiode en dat hebben we geweten. Brave huisvaders zijn weer volop aan het sleuren met kerstbomen, de kersverlichting is alom tegenwoordig en in onze steden is het winkelvee massaal aan het shoppen geslagen op zoek naar het zoveelste waardevolle of waardeloze kerstgeschenk. Nog een goede twee weken en dan kunnen we onszelf weer een indigestie eten aan een familiaal kerstmaal waar maar geen eind aan komt.

De kerstdagen mogen dan wel traditioneel als een familiegebeuren worden aanzien, maar het is toch ook eens de tijd om stil te staan bij de minderbedeelden in onze samenleving. En net toen ik vorig weekend stond aan te schuiven om een kerstboom te kopen in mijn favoriete tuincentrum, stelde ik mij plotseling de vraag of we geen kerstboombelasting zouden kunnen invoeren. Een Christmas Transaction Tax, om het kind een naam te geven. Per verkochte kerstboom 1 euro belasting heffen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om een goed doel te steunen. Een beetje te vergelijken met de Financial Transaction Tax, een kleine heffing op een groot volume met als specifiek doen herverdelend te werken.

Tijd voor Christmas Transaction Tax: per kerstboom 1 euro belasting voor goed doel

Deze Christmas Transaction Tax heeft redelijk wat potentieel op het vlak van fiscale ontvangsten. Er zijn jammer genoeg geen cijfers bekend over de kerstboomverkoop in België, maar in Nederland bijvoorbeeld gaan er jaarlijks 2,8 miljoen dennenbomen over de toonbank tijdens de kerstperiode. Rekening houdend met het aantal inwoners, leert een kleine rekensom dat er in België dan om en bij de 1,8 miljoen kerstbomen worden verkocht. 1 Euro belasting zou dus al een mooi bedrag kunnen opleveren. Bovendien moeten we de Christmas Transaction Tax niet beperkt houden tot de kerstboomverkoop alleen, maar dit systeem kan eigenlijk tot alle kerstaankopen worden uitgebreid, wat meteen een massale fiscale instroom zou kunnen betekenen.

Vrijblijvend

Ik denk dat het ook logisch zou zijn om de Christmas Transaction Tax niet als een doodgewone extra omzetbelasting in te voeren. Dit zou overigens ook juridisch niet zo evident zijn. Vandaar dat de Christmas Transaction Tax een vrijblijvende belasting moet zijn. Dat klinkt misschien vreemd, maar toch is dat idee niet zo gek. In academische kringen circuleert het idee van vrijblijvende belastingen al een tijdje. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk pleitte bijvoorbeeld al in 2009 voor de vervanging van belastingen als een afgedwongen heffing door vrijwillige afdrachten van de burgers aan de staat. Volgens Sloterdijk moeten de middelen die de staat nodig heeft afkomstig zijn van de vrijwillige bijdragen die de burgers hebben betaald. Dit uitgangspunt zou perfect passen bij de Christmas Transaction Tax. Geheel in de sfeer van Kerstmis moet iedereen bij elke kerstaankoop op vrijwillige basis kunnen beslissen om de Christmas Transaction Tax te betalen.

Precies omwille van het vrijblijvend karakter van de belasting, moet de invoering van dit systeem zelfs geen overheidsinitiatief zijn. Het is voor de UNIZO’s, de NSZ’s en de VOKA’s van deze wereld perfect mogelijk om de Christmas Transaction Tax als privé initiatief in te voeren en hun leden te mobiliseren om aan dit project mee te werken. Elke handelaar kan dan in de kerstperiode aan elke klant vragen om bij zijn aankoop 1 Euro extra te betalen als Christmas Transaction Tax. Dit hoeft zelfs geen onoverkomelijke administratieve overlast voor de winkelier te beteken. Simpel werken met een collectebus op de toonbank kan al volstaan. Wat kan daar dus op tegen zijn?

Vandaar dat ik in deze kille kerstperiode een warme oproep doe aan de overheid en aan de middenstandsorganisaties om de Christmas Transaction Tax in te voeren. De wereld een klein beetje verbeteren, het kan van tijd tot tijd geen kwaad.

Partner Content