Tienduizend bomen aangeplant in Maldegem

(Belga) In Maldegem werden zondag 10.000 bomen aangeplant onder impuls van de Lions Club. Op die manier wil de serviceclub niet alleen bijdragen tot de realisatie van broodnodige nieuwe bossen, maar door dit samen te doen met heel veel enthousiaste planters, versterkt ze ook het draagvlak voor meer en beter bos.

Het nieuwe bosperceel van vier hectare in Maldegem betekent een flinke uitbreiding van het Drongengoedbos, één van de belangrijkste bosgebieden in Oost-Vlaanderen, met een zeer grote ecologische, recreatieve en cultuurhistorische waarde. Zondag planten de Lions en hun partners er niet minder dan 10.000 bomen. Naast 6.000 exemplaren van de hoofdboomsoort eik, werden er ook groepen bijmenging voorzien van linde en berk. Bovendien worden er soortenrijke bosranden aangeplant met hazelaar, els, veldesdoorn, spork en meidoorn. Op die manier wordt een bos aangelegd met veel structuur en diversiteit, wat het landschap én de natuur zeker ten goede zal komen. En voor de bezoeker wordt het nog meer genieten in het Drongengoedgebied. Voorts was voorzien dat Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) de allereerste van de 10.000 bomen zou planten, maar ze was onverwacht verhinderd en liet zich vervangen door haar kabinetsmedewerker Dirk Maes. Schauvliege zelf kwam later, omstreeks 13 uur, wel nog even een steuntje geven. Dirk Bogaert van het agentschap Natuur en Bos was opgezet met de massale opkomst voor de plantactie. “Een bewijs dat mensen echt behoefte hebben aan extra bossen voor recreatie.” (JDH)

Partner Content