Opinie

Karl van den Broeck

Terechte achterdocht

Karl van den Broeck Karl van den Broeck is hoofdredacteur van nieuwswebsite Apache.

Peter Van de Veire verdiende met zijn brainstormsessies evenveel als minister-president Kris Peeters.

Minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) wou niet zeggen hoeveel de restyling van het radiostation MNM kostte. Welnu: het gaat om 365.507 euro.

De relatie tussen de openbare omroep en zijn enige aandeelhouder, de Vlaamse overheid, is al een hele tijd verziekt.

De eigengereide houding van voormalig VRT-baas Tony Mary en zijn rechterhand Aimé Van Hecke is daar debet aan. Zij interpreteerden de wettelijke bepaling dat de directie over een ‘exclusieve operationele bevoegdheid beschikte’ wel erg strikt. De raad van bestuur werd over belangrijke – ook strategische – beslissingen in het ongewisse gelaten. Ondertussen heerste er een wraakroepende graaicultuur aan de Reyerslaan. De publicatie in Knack van de onkostennota’s van Aimé Van Hecke en Bettina Geysen was daarvan het ultieme bewijs.

Na Tony Mary kwam Dirk Wauters, daarna Piet Van Roe. Onder druk van Europa kreeg de raad van bestuur meer bevoegdheden. Toch is de VRT-directie duidelijk niet van plan om de bestuurders veel inzage te geven in de interne keuken.

Op 2 maart kwam het tot een hoogoplopende ruzie in de commissie Media toen Carl Decaluwé (CD&V) vroeg hoeveel de restyling van Radio Donna naar MNM had gekost.

Die operatie was erg omstreden omdat er in politieke kringen een steeds grotere consensus aan groeide dat een commerciële zender van dit type niet thuishoort bij de VRT. Sterker nog: in tijden van besparingen zou Donna/MNM zelfs te gelde kunnen worden gemaakt. Ook de FM-frequenties an sich zijn geld waard. In het midden van die discussie koos de VRT voor de vlucht vooruit. Donna werd MNM met StuBru-presentator Peter Van de Veire als speerpunt.

Lieten weigerde te antwoorden op de vraag van Decaluwé. ‘Ik ben ervan overtuigd dat u die exacte cijfers heel snel kunt vragen aan uw vertegenwoordigers in de raad van bestuur’, zei ze. Dat leek een provocatie, aangezien de raad van bestuur van de VRT, ondanks herhaaldelijk aandringen, geen inzage kreeg in dit soort gegevens. En zelfs als ze die cijfers zouden krijgen, hebben bestuurders discretieplicht tegenover parlementsleden.

Decaluwé trok daarop naar het Rekenhof, waar hij de VRT-jaarrekening van 2008 kon inkijken. De opstart van MNM werd voorbereid in de periode augustus-december 2008. De lancering van de zender gebeurde op 5 januari 2009.

Uit de cijfers blijkt dat de omvorming van Donna naar MNM in totaal 365.507 euro kostte.

Volgens Decaluwé is dat ‘wellicht’ een aannemelijke prijs in deze sector. ‘Eigenlijk ook niets om voor op de vingers getikt te worden. Het is voor mij een raadsel waarom de openbare omroep hierover zo geheimzinnig doet.’ De verklaring is simpel: de VRT-directie wantrouwt nog steeds haar eigen aandeelhouder.

De kosten voor de restyling mogen dan al ‘aannemelijk’ lijken, toch springt één uitgave in het oog. Peter Van de Veire factureerde via zijn eigen VOF God en Zonen (sic) 36.300 euro aan de VRT voor ‘brainstormsessies’. Die waren gespreid over 37,5 werkdagen in vijf maanden. Omgerekend gaat het dus om een dagloon van 968 euro (btw inbegrepen) per werkdag of een maandloon (22 werkdagen per maand) van 21.000 euro. Dat is – volgens de salarisenqûete van Knack – evenveel als… Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse regering en dus de ‘baas’ van de hoofdaandeelhouder van de VRT.

Diezelfde Peter Van de Veire verklaarde bij de start van MNM dat de restyling ‘voor het grootste deel door reclamebureau Famous werd uitgedokterd’.

P.S. MNM heeft na anderhalf jaar 25 procent minder luisteraars dan Donna.

Karl van den Broeck

god en zonen factuur (1)
god en zonen factuur (2)
god en zonen factuur (3)
god en zonen factuur (4)

Partner Content