Annemie Maes (Groen)

‘Tegen 2030 moeten alle verbrandingsmotoren uit Brussel worden geweerd’

Annemie Maes (Groen) Brussels volksvertegenwoordiger voor Groen

‘Andere steden stappen al mee in een mobiliteitsbeleid met toekomstvisie en bereiden zich voor op een stad vrij van verbrandingsmotoren. Waar wachten de Brusselse politici op?’ vraagt Annemie Maes (Groen).

De vraag is niet langer óf er een einde komt aan verbrandingsmotoren, maar wanneer. Twee weken geleden maakte het Parijse stadsbestuur bekend dat ze tegen 2030 alle diesel- én benzinemotoren uit haar stad wil bannen. Dringend tijd dat ook Brussel zijn inwoners beschermt tegen slechte luchtkwaliteit en werk maakt van een stad die tegen 2030 volledig vrij is van vervuilende verbrandingsmotoren.

‘Tegen 2030 moeten alle verbrandingsmotoren uit Brussel worden geweerd’

Het lijkt een revolutie – het einde van de verbrandingsmotor- maar eigenlijk komt deze kentering niet snel genoeg. De tijd dringt, ook in de Belgische steden. Naar schatting sterven meer dan 600 Brusselaars elk jaar vroegtijdig door luchtvervuiling. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) concludeerde vijf jaar geleden al dat luchtvervuiling in 2050 de grootste milieu gerelateerde doodsoorzaak ter wereld zal zijn. Metingen van begin dit jaar toonden aan dat op sommige dagen in Brussel de lucht evenveel of zelfs meer fijn stof bevat als een gemiddelde dag in Peking, wereldwijd berucht omwille van de slechte lucht.

Parijs was niet de eerste met het aankondigen van een ban voor verbrandingsmotoren. Koploper is Noorwegen. Dit land plant de verkoop van alle wagens aangedreven door fossiele brandstof tegen 2025 te weren. Ook landen als China, Duitsland, Japan en Nederland maakten beleidsplannen bekend die de productie van diesel- en benzinemotoren moet ontmoedigen.

Ook steeds meer Belgische gemeenten en steden voeren lage-emissiezones in: sinds februari 2017 in Antwerpen, vanaf 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Mechelen (zomer 2018) en Gent (vanaf 2020). Voor Brussel kan de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) op korte termijn voor enige verbetering van de luchtkwaliteit zorgen. Toch gaat het beleid te traag. Een lage-emissiezone invoeren (LEZ) is niet voldoende. Er ontbreekt daadkracht en overleg tussen de verschillende niveaus.

Brusselaars beschermen tegen slechte luchtkwaliteit

Daarom stelt Ecolo-Groen in het Brussels Parlement een volledige desinvestering in fossiele brandstoffen tegen 2030 voor. Bovendien willen we alle dieselmotoren tegen 2025 te bannen. Tegen 2030 moeten alle verbrandingsmotoren, dus ook benzinemotoren, uit de hoofdstad worden geweerd. De Brusselse en Federale overheid ondersteunen vandaag al de productie van elektrische voertuigen via opleidingssubsidies en fiscale maatregelen. De logische volgende stap is om de Brusselse markt werkelijk te hervormen en alle fossiele voertuigen te bannen.

Een complete mentaliteitsverandering rond mobiliteit is nodig. De verbrandingsmotor is ten dode opgeschreven. Andere steden stappen al mee in een mobiliteitsbeleid met toekomstvisie en bereiden zich voor op een stad vrij van verbrandingsmotoren. Waar wachten de Brusselse politici op? Tijd om eindelijk de moed bijeen te rapen, om verregaande maatregelen te nemen en de Brusselaars tegen slechte luchtkwaliteit te beschermen.

Annemie Maes, Brussels Parlementslid en Senator voor Groen

Partner Content