Een vrederechter in Ninove heeft een zeer merkwaardige maatregel genomen in een echtscheidingszaak. Hij verbood de partijen 'enige lasterlijke of beledigende commentaar tegenover elkaar of de kinderen via publieke fora zoals sociale media te verspreiden'. Dat meldt de Juristenkrant.

De werkloze echtgenoot was al enige tijd op zijn eigen Facebook-pagina zijn gal aan het spuwen over zijn echtgenote, een bejaardenhelpster, die hem verlaten had. Hoewel de Facebookvrienden de man hadden aangeraden zijn gezinsproblemen binnenskamers te houden en zijn echtelijke ruzies niet uit te vechten op Facebook, bleef de echtgenoot weinig flatterende uitlatingen spuwen.

Censuur
De uitspraak is bijzonder omdat er geen gepubliceerde rechtspraak is waarin de vrederechter echtgenoten met zoveel woorden verbiedt om een bepaalde commentaar te geven via sociale media en in zekere zin dus censuur uitoefent op de inhoud van een persoonlijke pagina op een sociale netwerksite.

Opmerkelijk is ook dat het verbod gericht is tot beide echtgenoten, terwijl de beledigingen enkel van de man uitgingen.

Wettig?
De vraag rijst of de maatregel wettig is, dan wel of de vrederechter hier zijn bevoegdheden te buiten is gegaan, stelt de Juristenkrant. 'De vrederechter kan geen maatregelen nemen die een inbreuk vormen op door de Grondwet en de verdragen beschermde rechten en vrijheden, zoals het recht op vrije meningsuiting. Ook meningen geuit op het internet vallen daaronder', zegt Gerd Verschelden, hoofddocent familierecht aan de universiteit Gent.

'De vrijheid van meningsuiting is echter geen absoluut recht en kan het voorwerp uitmaken van een limitering, in principe enkel repressief en niet preventief. Ik denk dat er hier niet kan worden gesproken van een (verboden) preventieve maatregel, nu het verbod is uitgesproken nadat de lasterlijke aantijgingen al ruime verspreiding hadden gekend via Facebook', aldus Verschelden in de Juristenkrant. (TE)

Een vrederechter in Ninove heeft een zeer merkwaardige maatregel genomen in een echtscheidingszaak. Hij verbood de partijen 'enige lasterlijke of beledigende commentaar tegenover elkaar of de kinderen via publieke fora zoals sociale media te verspreiden'. Dat meldt de Juristenkrant. De werkloze echtgenoot was al enige tijd op zijn eigen Facebook-pagina zijn gal aan het spuwen over zijn echtgenote, een bejaardenhelpster, die hem verlaten had. Hoewel de Facebookvrienden de man hadden aangeraden zijn gezinsproblemen binnenskamers te houden en zijn echtelijke ruzies niet uit te vechten op Facebook, bleef de echtgenoot weinig flatterende uitlatingen spuwen. Censuur De uitspraak is bijzonder omdat er geen gepubliceerde rechtspraak is waarin de vrederechter echtgenoten met zoveel woorden verbiedt om een bepaalde commentaar te geven via sociale media en in zekere zin dus censuur uitoefent op de inhoud van een persoonlijke pagina op een sociale netwerksite. Opmerkelijk is ook dat het verbod gericht is tot beide echtgenoten, terwijl de beledigingen enkel van de man uitgingen. Wettig? De vraag rijst of de maatregel wettig is, dan wel of de vrederechter hier zijn bevoegdheden te buiten is gegaan, stelt de Juristenkrant. 'De vrederechter kan geen maatregelen nemen die een inbreuk vormen op door de Grondwet en de verdragen beschermde rechten en vrijheden, zoals het recht op vrije meningsuiting. Ook meningen geuit op het internet vallen daaronder', zegt Gerd Verschelden, hoofddocent familierecht aan de universiteit Gent. 'De vrijheid van meningsuiting is echter geen absoluut recht en kan het voorwerp uitmaken van een limitering, in principe enkel repressief en niet preventief. Ik denk dat er hier niet kan worden gesproken van een (verboden) preventieve maatregel, nu het verbod is uitgesproken nadat de lasterlijke aantijgingen al ruime verspreiding hadden gekend via Facebook', aldus Verschelden in de Juristenkrant. (TE)