Artificiële intelligentie: ‘In het slechtste geval kan het tot onze ondergang leiden’

Artificiële intelligentie kan ons helpen om de complexe problemen van onze tijd op te lossen, zegt techniekfilosoof Lode Lauwaert. ‘Maar er moet meer aandacht zijn voor de catastrofes die AI kan veroorzaken.’