Te weinig ruimte voor water in Vlaanderen

Dat zegt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid in een evaluatie van de overstromingen van eind 2010.

Er is in Vlaanderen onvoldoende buffercapaciteit voor water en er is nood aan meer overstromingsgebieden om wateroverlast te vermijden bij hoog waterpeil. Dat staat in de besluiten van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

De verenigde commissies voor Leefmilieu en voor Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement organiseerden donderdag een eerste hoorzitting over de overstromingen van november vorig jaar.

Tijdens de hoorzitting werden vertegenwoordigers van de CIW uitgenodigd, toevallig op de dag dat Vlaanderen (en Wallonië) weer met wateroverlast worden geconfronteerd.

Uit de evaluatie van de CIW blijkt dat de vrij uitgebreide waterbeheersinfrastructuur die in Vlaanderen voorhanden is (sluizen, bekkens en waarschuwingssystemen) niet volstaat om bij piekdebieten het water te controleren.

‘Vooral het herstel van de natuurlijke bergingscapaciteit is essentieel om de veiligheid te garanderen en overstromingsschade te voorkomen’, aldus de CIW.

Er staan momenteel projecten op stapel om extra overstromingsgebieden te voorzien, maar de CIW wil dat die versneld worden uitgevoerd. Voorts vraagt de commissie een betere crisiscommunicatie voor de bevolking.

Daarnaast vraagt de CIW dat de watertoets die bij een bouwvergunning wordt gegeven, strikter wordt opgevolgd. De watertoets is een beoordeling die overheden moeten maken voor ze toestemming kunnen verlenen voor het verkavelen of bebouwen van gronden. De watertoets is in Vlaanderen sinds juli 2003 verplicht via het decreet op het integraal waterbeleid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content