Alles over Zuhal Demir

Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir zijn Groen en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten 'een bocht aan het nemen' over de volledige kernuitstap in 2025. Dat schrijft ze op Facebook naar aanleiding van de geweigerde vergunning voor een gascentrale in Vilvoorde. Opvallend, want het dossier komt op Demirs bureau. Maar haar post is 'in geen enkel geval een voorafname op een beslissing'.

Er werd in het plantseizoen 2020-2021 zowat 205 hectare bos aangelegd in Vlaanderen, of 2,5 keer meer dan in de drie vorige plantseizoenen. Die bebossing gebeurde vooral in landbouwgebied.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt 27,6 miljoen euro uit voor asbestverwijdering bij jeugdlokalen en asbestophaling aan huis. Het is niet meer van deze tijd om verouderde daken te laten liggen op plaatsen waar kinderen spelen, vindt ze.

Een onderzoek van afvalstoffenmaatschappij OVAM op basis van bodemanalyses en plaatsbezoeken wijst uit dat in de omgeving van de Umicore-site in Hoboken de risicogrenswaarde voor lood op 2 van 42 onderzochte locaties wordt overschreden: aan scoutslokalen en aan Fort 8.

Chemiebedrijf 3M heeft de voorbije jaren herhaaldelijk te hoge hoeveelheden PFOS in de Schelde geloosd, afkomstig uit afvalwater. De overheid wist dat, maar trad amper op. Pas in 2019 kreeg 3M een administratieve boete van 7.200 euro. Dat meldt VRT NWS.

De lozingsnorm voor het afvalwater van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wordt sneller dan voorzien verstrengd. Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag in het parlement na een vraag van Mieke Schauvliege (Groen).

'Het afvalbeheer uitbesteden aan de industrie, zoals vandaag nog te veel gebeurt, is onverstandig', schrijft Isabelle Vanhoutte. Ze deed onderzoek naar de recyclage van plastic in ons land, en hoewel haar vragen helder waren, bleken de antwoorden troebel. 'Er is een manifest gebrek aan transparantie.'