Alles over Zorgnet-Icuro

De vrijgegeven verslagen van de Risk Management Group (RMG) wijzen op een 'gebrek aan daadkracht' bij de aanpak van de coronacrisis. Dat zegt Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen). Het was 'too little, too late'.

Meer dan de helft van de zorgverleners die deelnamen aan een online enquête van De ZorgSamen, het platform dat zorgkoepel Zorgnet-Icuro lanceerde met een reeks partners, geeft aan zich vermoeid te voelen. Bijna vier op de tien geven aan angst te hebben. Dat blijkt uit de De ZorgSamen-barometer, die Zorgnet-Icuro zaterdag publiceert.

'Er zijn investeringen nodig, in plaats van besparingen. Snoeien om te bloeien klinkt mooi, maar in de praktijk is het nu al vaak vechten tegen de bierkaai.' Dat schrijven vier werkgeverskoepels uit de zorgsector in een gezamenlijke open brief aan de Vlaamse regering, bericht Het Nieuwsblad.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro, vindt het een goede zaak dat het recht op zorg zal omgezet worden in een persoonsvolgende financiering. Ze pleit voor een fijnmazig netwerk van gedifferentieerde zorgvormen, in plaats van de tweedeling thuiszorg-woonzorgcentrum, die nu soms nog lijkt te bestaan.

In een interview met Artsenkrant stelt Peter Degadt, CEO van de Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro, dat zijn organisatie op dezelfde lijn zit als de Belgische Broeders van Liefde met hun visietekst over euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden van niet-terminale psychiatrische patiënten. Volgens hem bouwt de tekst juist meer garanties in, en hoeven de Broeders van Liefde dus niet ongerust te zijn.