Alles over zelfstandigen

Je buren verklikken bij de fiscus wordt steeds populairder in België. In 2007 kregen de belastingen 160 verklikkingen. In 2012 waren dat er al meer dan 1200. In 2013 verdubbelde dat aantal nog eens tot bijna 2700.

Door de aanhoudende inkrimpingen van perso­neel bij de fiscus is het aantal controles van belastingaangiften fors gedaald. Bijna 6000 dossiers blijven liggen.