Alles over Yvon Englert

Met een communicatiecampagne over het nut en veiligheid van het covid-19-vaccin wil het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zich specifiek richten tot huisartsen. Eén piste is om twijfelaars rechtstreeks in gesprek te laten gaan met experts als vaccinoloog Pierre Van Damme (UA).

De ongeveer vijftien experten die de voorbije twee weken deelnamen aan de hoorzittingen in de Kamer, schaarden zich quasi-unaniem achter de oproep van een meerderheid van de parlementsleden om de vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafwetboek te halen en van abortus een autonoom recht van de vrouw te maken.