Alles over Yves Bogaerts

Er woedt een ware guerre des flics in het korps van Mechelen. Terwijl politieagenten openlijk getuigen over racisme, rijzen vragen over het functioneren van de korpschef Yves Bogaerts. Die blijkt bijzonder relevante informatie over een van de schuilplaatsen van Salah Abdeslam nooit ernstig te hebben genomen. Een reconstructie leert dat Bogaerts die informatie als 'onbetrouwbaar' kwalificeerde vanwege een aanhoudend conflict met een van zijn inspecteurs, een expert inzake radicalisering.

De korpsleiding van de Mechelse politie negeerde eind 2015 niet alleen een rapport met cruciale informatie over de schuilplaats van terrorist Salah Abdeslam. Ook vier andere gevoelige rapporten, die Knack kon inkijken, werden on hold gezet. Bleven ze uit de politiedatabank vanwege de 'starre houding' van korpschef Yves Bogaerts, of is er meer aan de hand?'

Waarom hield de korpsleiding van de Mechelse politie een rapport met mogelijk cruciale informatie over de schuilplaats van terrorist Salah Abdeslam uit de databank van de politie? Nieuwe informatie uit een onderzoeksrapport van het Comité P zet andermaal vraagtekens bij de rol van korpschef Yves Bogaerts. Comité P-voorzitter Yves Keppens: 'De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de korpschef.'

Volgens het Comité P was het vooral de Mechelse adjunct-korpschef Johan Geentjens die een rapport over de broers Abdeslam had moeten melden. Die informatie bleef begin dit jaar drie maanden in een schuif liggen. Geentjens is nu directeur bij de centrale dienst terrorisme van de federale politie.

Het Comité P heeft een aantal bevindingen uit zijn onderzoek naar mogelijke fouten van de Mechelse korpsleiding doorgestuurd naar het Antwerps parket. Dat betekent dat het dossier mogelijk een strafrechtelijk vervolg krijgt. Mechels burgemeester Somers laat wetendat hij eerstdaags inzage krijgt in het dossier. "Op basis van de inhoud van het dossier zal ik beslissen over het verdere functioneren van de betrokkenen."

Na het Antwerpse komt nu ook het Mechelse politiekorps onder vuur wegens vermeend racisme. De politievakbonden NSPV en Sypol vragen dat het Comité P een onderzoek doet naar het functioneren van de Mechelse politie, omdat bijna alle politiemensen van Marokkaanse of Turkse origine het korps hebben verlaten. Burgemeester Bart Somers ontkent dat laatste.