Alles over Yasmine Kherbache

Binnen de Antwerpse SP.A heerst bezorgdheid over de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) die onder meer de financiering van extra sociale woningen in Antwerpen onder druk zet.

De politie moet zich voor controles en onderzoek baseren op objectieve informatie en aanwijsbaar verdacht gedrag, niet louter op uiterlijke, etnische kenmerken. Anders is er sprake van etnisch profileren, wat bij wet verboden en contraproductief is. De omvang van het fenomeen is onbekend, in ons land worden zelfs geen cijfers over identiteitscontroles bijgehouden. Knack sprak met drie mensen die ermee te maken kregen.