Alles over Wouter Beke

CD&V-voorzitter Wouter Beke begrijpt de logica van N-VA niet altijd. Dat zei hij in de studio van VTM NIEUWS. "Het is paradoxaal dat bijvoorbeeld Theo Francken extra geld vraagt voor de asielcrisis of Steven Vandeput voor het leger, maar dat gepensioneerden, zieken of werklozen daar dan de prijs voor moeten betalen. Dat is niet logisch." Ook in de kritiek op de vakbonden volgt Beke N-VA niet altijd: "N-VA wil besparen op de overheid, maar De Wever wil wel besparen door de vakbonden de werkloosheidsuitkeringen niet meer te laten betalen, terwijl zij dat efficiënter én goedkoper doen dan de overheid." Ondanks de verschillende visies staat de CV&V-voorzitter er wel op dat het regeerakkoord zoals afgesproken wordt uitgevoerd.

CD&V-voorzitter Wouter Beke haalt zwaar uit naar coalitiepartner N-VA. Hij beschuldigt de partij ervan dat ze met haar uitspraken over de vluchtelingencrisis de publieke opinie vergiftigt.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten pleit voor een groot debat tussen de partijen over de rechten en plichten voor vluchtelingen. Ze vindt dat erkende vluchtelingen niet zomaar aanspraak kunnen maken op de voordelen van onze sociale zekerheid. CD&V is terughoudender, maar gaat wel in op de uitnodiging om het debat te voeren.

Ook Kris Peeters en Wouter Beke (CD&V) hebben de voorbije maanden doodsbedreigingen ontvangen. Eerder werd staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) met de dood bedreigd omdat hij opvang zoekt voor asielzoekers.

Vanaf 2019 (als de federale regering tot het einde van de legislatuur blijft), zal de ontmanteling van de staat worden doorgezet, schrijft Jules Ghuede. 'De Franstalige leiders - de eeuwige 'demandeurs de rien' - zullen dit proces niet kunnen tegenhouden.'

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft kritiek op het beeld dat sommigen schetsen van vicepremier Kris Peeters als "onruststoker". Volgens Beke moet men kijken naar de resultaten. 'Als de wijze met zijn vinger naar de sterren wijst, kijkt de idioot naar de vinger. Deze regering moet naar de sterren kijken.'

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is het voorstel om de vrijstelling voor werkloze mantelzorgers om actief naar werk te zoeken te schrappen, afkomstig van CD&V zelf. Wouter Beke spreekt dat tegen.