Alles over werkloosheid

Het aantal werklozen in Spanje is gedaald tot het laagste niveau in vijf jaar. Het ministerie van Werk in Madrid heeft meegedeeld dat er in juli ongeveer vier miljoen werklozen waren, dat is 8,5 procent minder dan het jaar voordien.

Werklozen hebben eigenlijk betaalde vakantie. Langdurige werklozen zijn luie donders en profiteurs. Wie echt wil werken, vindt altijd een baan. Ook bruggepensioneerden. De gemeenplaatsen zijn bekend. Maar kloppen ze ook?

Het gevecht met de helaas vrij breed verspreide perceptie dat er nog massa's 'profiteurs' aan te pakken vallen, is nog lang niet gewonnen, schrijft Liesbeth Sommen (CD&V). 'Toch is er geen besparingsmarge meer in de sociale zekerheid.'

Meer dan zes jaar na de financiële crisis, is de crisis op de arbeidsmarkt nog lang niet voorbij. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zullen er de volgende jaren wereldwijd nog miljoenen werklozen bijkomen.

Armoede-expert Wim Van Lancker ziet in dit nieuwe regeerakkoord op het eerste gezicht geen grote veranderingen wat betreft de armoedebestrijding. 'Dit is een verderzetting van het beleid van Di Rupo, en dat was bovendien een centrumlinkse regering.'

Astma komt alsmaar vaker voor in Europa. De oorzaken zijn multifactorieel: luchtverontreiniging natuurlijk, blootstelling aan allergenen, en nu ook de vrees om zijn job te verliezen, en stress in het algemeen. Dat blijkt uit een nieuwe Duitse studie, waarover Artsenkrant bericht.

Nieuwe cijfers tonen aan dat de armoede in Vlaanderen weer is toegenomen. Als de overheid die trend wil keren, moet ze vooral inzetten op meer jobs voor laaggeschoolden, zegt professor Bea Cantillon van het Centrum voor Sociaal Beleid (UA) in Knack.

Het Italiaanse bureau voor de statistiek (ISTAT) luidt de alarmbel over het werkloosheidspercentage in het land. Van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar zit 46 procent thuis zonder werk.