Alles over Wallbanië

De burgemeester van Etterbeek en de ambassadeur van Albanië in ons land betreuren de uitspraken van een aardrijkskundeleraar van het koninklijk atheneum van Etterbeek. Die had Henegouwen omschreven als "Wallbanië".