Alles over VVA

De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar om Vlaanderen 'autismevriendelijker' te maken. Het plan heeft volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) twee grote doelen: de participatiekansen van personen met autisme bevorderen en de levenskwaliteit van mensen in de omgeving van personen met autisme verbeteren. Voor het actieplan wordt jaarlijks bijkomend 800.000 euro vrijgemaakt.