Alles over Vrijdaggroep

Nathalie François van de Vrijdaggroep vreest dat de wet die wraakporno zwaarder moet bestraffen, niet zal volstaan om de verspreiding van het fenomeen tegen te gaan.

Paul Dermine van de Vrijdaggroep vermoedt dat contant geld gedoemd is om te verdwijnen, en roept de overheden op om de cashloze toekomst alvast voor te bereiden.

De blokkering van de federale formatie doen Morad Chahboun van de Vrijdaggroep naar de geschiedenis kijken, meer bepaald naar de Duitstalige gemeenschap. 'Ostbelgien symboliseert de verstrengeling, complexiteit en diversiteit die de werking van ons land kenmerken. Maar kan dat mechanisme nog 100 jaar standhouden?'

'Wat op papier mooie woorden lijken, is in de praktijk volkomen onrealistisch en zelfs contraproductief', schrijft advocaat Johan Heymans van de Vrijdaggroep over het op de valreep goedgekeurde wetsvoorstel om alle gevangenisstraffen onder de drie jaar effectief uit te voeren.