Steeds meer slechtvalken in België

Steeds meer slechtvalken in België

Het gaat onverwacht goed met de slechtvalk in België. Dat leidt Vogelbescherming Vlaanderen af aan het feit dat steeds meer slechtvalken broeden in het wild.