Alles over VLESP

Voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen grijpen de resultaten van online-enquêtes aan ter ondersteuning van hun standpunten. Maar wat als de resultaten van die bevragingen fouten bevatten of gemanipuleerd worden door drukkingsgroepen?

Op 10 september is het elk jaar de Werelddag Suïcidepreventie, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de preventie van zelfdoding. 'We streven ernaar op jaarbasis een honderdtal nieuwe mensen op te leiden', zegt Kirsten Pauwels, de directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), waar de Zelfmoordlijn deel van uitmaakt.

Wie met zelfmoordgedachten zit, kan geholpen worden door een training op basis van mindfulness of een traninig die focust op toekomstgericht denken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) steunt de nieuwe behandelvormen en mikt op minstens 10 groepstrainingen in 2019 en minsens 40 trainingen in 2020.