Alles over Vlaanderen

Orry Van de Wauwer en Katrien Schryvers, beiden Vlaams parlementslid voor CD&V, vragen met aandrang om het Kinderrechtencommissariaat, de 'Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten', niet in te bedden in het nieuw op te richten Vlaams mensenrechteninstituut. 'De sterke focus op het belang van kinderen en de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren moeten gewaarborgd blijven.'

'Het was een pijnlijke week voor de impact van jongeren op de politiek', schrijft Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) naar aanleiding van kinderrechtendag. 'Maar dat de jeugd weinig invloed heeft op beleidskeuzes, ligt alsvast niet aan het engagement.'

Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen in Vlaanderen jarenlang opgesloten worden in een gesloten gemeenschapsinstelling wanneer ze bepaalde zware feiten gepleegd hebben. Dat staat in een bijsturing van het jeugddelinquentierecht die is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Haal kinderen en jongeren uit de wachtkamer, klinkt het woensdag in jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Heel wat kinderen en jongeren wachten op gepaste hulp, op gepast onderwijs of op een beslissing in hun verblijfsprocedure. 'Maar dit jaar waren die wachtlijsten nog veel langer', stelt Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.