Alles over Vlaanderen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan ISVAG voor een nieuwe afvalverbrandingsoven van huishoudelijke afvalstoffen in Wilrijk. Die vervangt de bestaande installatie, die plaats maakt voor een nieuw streekeigen bos van ongeveer 8.000 vierkante meter.

De Vlaamse regering maakt 75 miljoen euro vrij voor een 'Blue Deal' die de strijd tegen de droogte moet aangaan. Dat maakt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bekend. De regering zal onder meer investeren meer grootschalige infiltratie- en bufferbekkens, ontharding in de steden en circulair watergebruik in de landbouw en de industrie.

Om te voorkomen dat er een tekort optreedt in een aantal specialismen, heeft de ministerraad vrijdag beslist dat ze buiten het federale artsenquotum vallen. Het gaat om de specialismen psychiatrie, geriatrie, pathologische anatomie, medische oncologie, reumatologie en klinische biologie.

Facebookberichten waarschuwen: mensen of honden die met de reuzenberenklauw in contact komen, kunnen ernstige brandwonden oplopen. Experts bevestigen dat voorzichtigheid geboden is, al willen ze het risico niet overschatten. 'Om zware symptomen te ontwikkelen moet de huid in aanraking komen met het sap van de plant én met direct zonlicht.'