Alles over Vlaamse Volksbeweging

Als N-VA bij de volgende verkiezingen met het Vlaams Belang een meerderheid kan vormen, zal de partij op die manier de Vlaamse onafhankelijkheid eisen - als het Vlaams Belang de democratische spelregels hanteert. Dat zei N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover gisteren op een debatavond van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Het 24 jaar oude cordon sanitaire lijkt daarmee definitief aan diggelen te liggen.

Als N-VA er een woelige week op heeft zitten, dan was het de afgelopen dagen minstents zo stormachtig bij de Vlaamse Beweging - zeg maar het deel van de N-VA-achterban die het hardst ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid. Verschillende prominente flaminganten traden deze week op als scherprechter van de communautaire tactiek bij N-VA. Dat het stof intussen gaan liggen is en N-VA de rangen sluit, wil niet zeggen dat de eendracht is neergedaald. Welke weg wil de Vlaamse Beweging volgen? Iedereen binnen de groep lijkt er een ander idee op na te houden.

Eric Defoort, oud-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, keek met stijgende verbazing naar het 'meeslepende melodrama' binnen de Vlaamse Beweging. Hij nuanceert de paniek ten aanzien van de strategie van N-VA: 'Bij de Vlaamse Volksbeweging moet men eens Franstalige kranten lezen.'

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) ziet in het ontheffen van Hendrik Vuye en Veerle Wouters van hun communautaire opdracht bij de N-VA de kroniek van een aangekondigde mislukking en ook een interne afrekening. 'Het is duidelijk dat de N-VA geen strategie heeft en zich aan het omvormen is tot een machtspartij,' fulmineert voorzitter Bart De Valck. De VVB wil nu zelf een voorstel uitwerken over waar het naartoe moet met Vlaanderen en hoopt daarvoor Vuye te strikken.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zei op Radio 1 dat de beslissing om de communautaire opdracht van Hendrik Vuye en Veerle Wouters op te schorten, en hen te weren uit het partijbestuur, genomen is in consensus. De ruzie tussen N-VA en de Vlaamse Beweging doet hem 'verschrikkelijk veel pijn'.

Geen vuiltje leek er aan de lucht een week geleden. N-VA maakt zich op voor het nieuwe politieke jaar, tot Hendrik Vuye en Veerle Wouters een bommetje gooien en de communautaire ambitie van de partij in vraag stellen. Het wordt het begin van een week die N-VA niet snel zal verteren.

Pieter Bauwens, hoofdredacteur van het Vlaamsgezinde Doorbraak.be, is 'enorm ontgoocheld' dat N-VA haar communautaire sterkhouders Hendrik Vuye en Veerle Wouters op non-actief zet. 'Ik had gehoopt dat N-VA een andere partij zou zijn, niet een partij met een Pruisische discipline.'