Alles over Vlaams Vredesinstituut

Op 1 maart start een amnestieperiode voor wie thuis nog onvergunde wapens liggen heeft. Het gaat om een initiatief van minister van Justitie Koen Geens, die zo hoopt een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunning in het bezit zijn van burgers.

De Vlaamse wapenexport naar landen buiten Europa is vorig jaar meer dan verdubbeld van 29,9 miljoen naar 69,9 miljoen euro. Dat schrijft vrijdag De Tijd, die zich baseert op maandverslagen van het Departement Buitenlandse Zaken. Daarmee ligt de wapenexport iets hoger dan het vorige recordbedrag in 2015.

Hoe gaat de Vlaamse regering om met de wapenleveringen van Vlaamse bedrijven aan het buitenland? Uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat de totale wapenuitvoer al voor het tweede jaar op rij is toegenomen. Ondanks het feit dat Vlaanderen erg strikt met de toetsingscriteria omgaat en steeds meer vergunningen weigert, is er toch nog ruimte voor verbetering.

'Om een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunning in het bezit zijn van burgers, zal ik begin volgend jaar een nieuwe amnnestieperiode organiseren.' Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vrijdagmiddag gezegd bij het in ontvangst nemen van het onderzoek 'De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld' van het Vlaams Vredesinstituut.

'De Vlaamse overheid staat voor de uitdaging haar eigen buitenlands beleid, met eigen accenten en principes, expliciet te maken. Alleen zo kan ze een duidelijke lijn aanhouden in haar eigen wapenexportbeleid,' schrijft Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut.

'Hoewel de implementatie van de nieuwe wapenwet gepaard ging met ernstige kinderziektes, stellen we vandaag vast dat de invoering ervan duidelijk vruchten heeft afgeworpen', schrijft Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut. 'Tien jaar na Hans Van Themsche moet de strijd tegen vuurwapengeweld zich nu meer dan ooit verleggen naar de strijd tegen het illegale circuit.'