Alles over Vlaams Parlement

De voorbije week bracht heel veel details uit het fraudedossier rond Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi en haar geesteskind Let's Go Urban. Daarbij rijzen vragen over de vele subsidies die door de overheden worden uitgekeerd en het gebrek aan controle daarop. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

Het ging deze week niet alleen over de oplopende coronacijfers en welke maatregelen geboden zijn, maar ook nog maar eens over de politieke benoemingen door de regering-De Croo en de verkiezingsuitgaven van Vlaams Open VLD-parlementslid Sihame El Kaouakibi. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

'Haal zoveel mogelijk gedetacheerde leerkrachten weer naar de klas.' Dat was een van de voorstellen die Dirk Van Damme, onderwijsspecialist bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), vrijdag deed in het Vlaams Parlement. Er is volgens hem ook een massieve financiële injectie nodig om de leerachterstand door de coronacrisis in te halen.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) neemt bijkomende maatregelen in de strijd tegen homofobie en homohaat. Zo wil hij de bestaande meldpunten toegankelijker en bekender maken en moeten er 'safe spaces' komen voor slachtoffers van seksuele intimidatie. Er wordt ook een LGBT+ klankbordgroep opgericht die bijkomende acties onderzoekt.

Als het ene gewest veel sneller of trager zou vaccineren dan het andere, dreigt er volgens Vlaams minister-president Jan Jambon 'een probleem'. 'In het ene gewest zouden dan versoepelingen aangewezen zijn, terwijl dat in een ander gewest niet zou kunnen. We komen op een kritisch punt als er dat soort grote discrepanties zijn in de vaccinatiestrategie', dat heeft Jambon dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement reageert donderdag 'verbijsterd' op een aantal krantenberichten over de parlementaire televisieomroep vlaamsparlement.tv. Die artikelen bevatten volgens parlementsvoorzitter Liesbeth Homans 'foutieve informatie'. 'Vlaams Parlement wil eigen kookprogramma uitzenden', luidde een kop. 'Van een kookprogramma, zoals vermeld wordt in de pers, was en zal nooit sprake zijn', reageert Homans.

De adoptieregeling in Vlaanderen moet 'vanaf nul herzien worden'. Dat zegt Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde. Dinsdag buigt het Vlaams Parlement zich over een erg kritisch rapport van de Vlaamse Ombudsman. Volgens Open Vld moet de interlandelijke adopties niet helemaal op de schop, maar moeten de banden met landen die geen volledige zekerheid kunnen bieden over de procedures wel stopgezet worden.

'De Vlaamse Regering heeft, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, een nieuwe stap gezet in het afschermen en politiseren van haar beleid', schrijft Vlaams parlementslid Bruno Tobback (SP.A). 'De Vlaamse meerderheid, die haar eigen parlementsleden al aan zich heeft gebonden met een 'zwijgakkoord', dreigt op die manier de rest van het Vlaams Parlement te reduceren tot een 'zwijgparlement'.'

Leerkrachten kunnen binnenkort al na 290 dagen - in praktijk een volledig schooljaar - zicht krijgen op een vaste benoeming en na 360 dagen effectief vast benoemd worden. Nu kan dat pas na 690 dagen. Dat zijn Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de sociale partners uit het onderwijsveld overeengekomen. Daar tegenover staat dat scholen leerkrachten die niet (meer) functioneren sneller kunnen evalueren en ook sneller kunnen ontslaan.

Het Vlaams Parlement gaat voortaan een jaarlijkse kinderrechtendag organiseren. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft daarvoor maandag het licht op groen gezet. De dag zal georganiseerd worden in de week rond 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Parlementsleden van de meerderheid mogen in het Vlaams Parlement geen voorstellen van decreet of resolutie indienen zonder voorafgaand akkoord in die meerderheid. Dat zogenaamde zwijgakkoord is afgesproken tussen de coalitiepartners CD&V, N-VA en Open VLD bij de vorming van de Vlaamse regering en moet de parlementsleden van de meerderheid in de pas doen lopen, zo schrijft De Tijd woensdag.