Alles over verblijfsvergunning

De eerste processen in Vlaanderen rond de schijnerkenning van een kind - waarbij die erkenning enkel gedaan werd om verblijfspapieren te verkrijgen, wordt allicht in het najaar gevoerd. Omdat er nog geen specifieke wetgeving bestaat, baseert het parket zich op het algemene "wetsontduiking".

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil de toekenning van een verblijfsvergunning betalend maken. De nieuwe regeling zal gelden voor wie in dit land komt werken en studeren, voor wie een regularisatie aanvraagt of een familiale hereniging. Hoe hoog het bedrag wordt heeft de staatssecretaris nog niet uitgemaakt.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) heeft zich in de Kamer onverkort achter haar diensten geschaard, die niet alleen de ouders maar ook hun kinderen uitwijzen wanneer die op basis van leugens een verblijfsvergunning verkregen.