Alles over Vera Celis

Uit de jongste cijfers blijkt dat jonge leerkrachten steeds sneller een vaste benoeming krijgen. Dat schrijft De Morgen maandag. Exact 57 procent van de leerkrachten uit het leerplichtonderwijs die in het najaar van 2017 voor het eerst vast benoemd werden, was jonger dan 30 jaar.

Zeven procent van de vaste benoemingen in het onderwijs gaat vandaag naar leer­krachten jonger dan 25 jaar. Dat is een record, en hoogstnoodzake­lijk, want nu haken te veel jonge onder­wijzers af omdat ze geen jobzekerheid krijgen.