Alles over VDAB

'Hoe kan iemand ooit kans maken op een job als enkel met ervaring uitgenodigd worden op gesprek', schrijft Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA). Ze wijs op het belang van competenties die verworven werden buiten de schoolmuren.

Het gevecht met de helaas vrij breed verspreide perceptie dat er nog massa's 'profiteurs' aan te pakken vallen, is nog lang niet gewonnen, schrijft Liesbeth Sommen (CD&V). 'Toch is er geen besparingsmarge meer in de sociale zekerheid.'

Het aantal klachten over de werking van de VDAB piekte vorig jaar met 1718 dossiers, een stijging met twintig procent. Vooral werkzoekenden doen massaal hun beklag.

Unizo trekt aan de alarmbel over nep-sollicitanten. Dat zijn jobkandidaten die niet geïnteresseerd zijn in een baan, maar alleen opdagen om hun werkloosheidsuitkering niet te verliezen.

Zeven op de tien jongeren vindt dat de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB hen niet echt aan een job helpt.

Het uitbestedingsbeleid van de VDAB ligt onder vuur. 80% van de werkzoekenden die door de VDAB geholpen worden stroomt door naar een job. Van de werkzoekenden die door een externe partner worden geholpen, vindt slechts 70% een job. Reactie van minister Philippe Muyters (N-VA): de sociale partners die de VDAB mee besturen, de vakbonden incluis, zijn akkoord met dit beleid... Niet dus!

Een derde van de VDAB-cursisten die een opleiding volgen voor een knelpuntberoep, vindt geen werk na het afronden van een studie tot lasser of technicus. "Niet door het gebrek aan technische kennis, maar door attitudeproblemen."

Om te besparen gaat de VDAB tegen 2015 43 werkwinkels sluiten. Werkzoekenden in 86 gemeenten zullen het voortaan zonder moeten stellen.

Ruim een op de drie openstaande vacatures in ons land staan nergens geregistreerd. Nochtans is het verplicht dat alle vacatures gemeld worden bij de Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling (VDAB), waar ze in een centrale databank belanden.