Alles over Vandenborre

Gemeenteraadsleden in de stad Brussel Bianca Debaets (CD&V) Mathias Vanden Borre (N-VA) werken samen aan een motie die de oprichting en uitbating van zogenaamde CBD-winkels in de buurt van scholen moet verbieden. De oppositieleden willen dat deze legale wietwinkels zich op het grondgebied van de stad Brussel niet binnen een straal van 500 meter rond scholen of jeugdhuizen kunnen vestigen.