Alles over Valerie Van Peel

Nu PS-voorzitter Paul Magnette tot informateur is benoemd, kijkt N-VA expliciet richting Open Vld en CD&V. De boodschap is duidelijk: een paarsgroene regering is niet goed voor Vlaanderen en de liberalen en christendemocraten hebben daarvoor de sleutel in handen, zo bleek woensdag uit een reactie van Kamerlid Valerie Van Peel in De Ochtend op Radio 1.

Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (SP.A) slaan de handen in mekaar om de verjaringstermijn van seksueel misbruik op minderjarigen af te schaffen. Ze hebben daarvoor een wetsvoorstel klaar, dat ze als prioriteit zullen indienen in de Kamercommissie Justitie. Kindermisbruik is bij uitstek een misdrijf dat pas later - soms vele jaren - naar boven komt, waardoor de dader vrijuit gaat, motiveren ze hun voorstel.

De plenaire Kamer heeft Patrick Dewael (Open VLD) donderdag verkozen tot voorzitter. Hij kreeg 101 stemmen achter zijn naam. Tegenkandidate Valerie Van Peel (N-VA) moest het stellen met 41 stemmen. Dewael blijft dus minstens voorzitter tot aan de vorming van een nieuwe federale regering, wanneer de functie van Kamervoorzitter mee wordt verdeeld onder de meerderheidspartijen.

In de Kamer leggen de 150 verkozenen donderdagnamiddag de eed af. Voor de gelegenheid zal het parlementslid met de langste staat van dienst, Patrick Dewael (Open VLD), de eedaflegging voorzitten. Het is nog niet duidelijk wie daarna de voorzittershamer toegewezen krijgt. N-VA stelt alvast Valerie Van Peel voor.

Vlaams Belang zou een pak commotie kunnen voorkomen indien het donderdag iemand anders zou afvaardigen om in de plaats van Dries Van Langenhove naast Kamervoorzitter Patrick Dewael te zitten tijdens de installatievergadering. Dat zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten, die vindt dat de inverdenkingstelling van Van Langenhove 'niet niks' is. Zijn Vlaams Belang-collega Barbara Pas is niet van plan op de suggestie in te gaan.

Zaterdag komt de N-VA-partijraad voor het eerst samen sinds de tegenvallende uitslagen van 26 mei. De kandidaten zullen er debatteren over de scores en de gevolgde strategie. Maar ook de regeringsonderhandelingen komen aan bod, met confederalisme als grootste prioriteit. 'Dit land groeit meer en meer uit elkaar.'

Dat de N-VA na vijf jaar het armoedebeleid gedomineerd te hebben, nu zegt dat het anders moet, is het cynisme voorbij, vindt Knack-redacteur Simon Demeulemeester. Maar ook de andere partijen gaan niet vrijuit. 'Armen kunnen kiezen: ofwel een hardvochtig beleid dat niets anders pretendeert te zijn, ofwel een armoedig beleid dat claimt barmhartig te willen zijn.'

PVDA-voorzitter Peter Mertens heeft maandag in een debat met N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel fors uitgehaald naar het armoedebeleid van N-VA. 'Stop met de schuld altijd bij een ander te leggen, bij de Walen, bij de vluchtelingen, bij de Brusselaars, bij de PVDA. U hebt beloftes gemaakt en u hebt gefaald. Minister Homans heeft beloofd de kinderarmoede te halveren en is daar niet in geslaagd', aldus Mertens.