Alles over UAntwerpen

De Belgische overheid voorziet in haar vaccinatiestrategie een centrum per 50.000 inwoners, maar zo'n fijnmazig netwerk brengt risico's met zich mee. Dat besluit de Denktank Corona Vaccine Distribution, die eerder berekende dat een centrum per 150.000 tot 250.000 inwoners ideaal is. 'De logistieke operatie wordt te complex.'

'Veel mensen willen rust, maar onze huidige levensstijl laat dat vaak amper toe', schrijft François Levrau (UAntwerpen). Hij plaatst de coronacrisis tegenover onze jachtige levensstijl, en brengt daarbij het werk van de Britse econoom Keynes in herinnering.

Cleopatra was naar verluid getrouwd met haar eigen broer en ook voor de Habsburgse adel was een gezin stichten met familieleden niet vreemd. Dit gebeurde veelal om politieke redenen. Ondertussen hebben dat soort 'rationele' beweegredenen plaatsgemaakt voor een nieuwe romantiek. Gedragsecoloog Wendt Müller (UAntwerpen) gaat dieper in op inteelt en de gruwelijke gevolgen daarvan.

Zowat 56 procent van de Vlamingen is bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus van zodra dat kan, toont een grootschalige bevraging door de UGent. Bij vrouwen en lager opgeleide volwassenen ligt de vaccinatiebereidheid lager dan bij de rest van de bevolking, blijkt ook uit de studie.

Volgens sommigen krijgen kinderen er autisme van, anderen menen dat al dat vaccineren zou helemaal niet goed is voor je afweersysteem. Nochtans is het geen kwestie van geloven in vaccins, want de feiten zijn er. Vaccinoloog Pierre Vandamme (UAntwerpen) zette ze begin dit jaar - dus vóór de coronacrisis - nog op een rijtje voor onze videoreeks Wat Zegt De Wetenschap? Wat is onzin en wat klopt? (Her)bekijk de video hier.

'De ruimte die de overheid had in de eerste corona-golf voor 'creatieve' oplossingen die onze vrijheden en rechten beknotten, krimpt van golf tot golf. Een kliksysteem waarbij de maatregelen automatisch gelden zodra er aan bepaalde criteria is voldaan, is nodig en, als het juist gebeurt, mensenrechten-proof', schrijven Catherine Van de Heyning en Patricia Popelier van de UAntwerpen.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) lanceren woensdag het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap in Mechelen. Directeur van het instituut is Christophe Busch, tevens voormalig ­directeur van de ­Kazerne Dossin.