Rerum Novarum: ACV: 'De mensen zijn bijzonder boos'

Rerum Novarum: ACV: 'De mensen zijn bijzonder boos'

"De mensen zijn vandaag bijzonder kwaad wegens een dubbele ontgoocheling: eerst het aantreden van rechtse federale en Vlaamse regeringen en vervolgens omdat het weinige goede dat in de regeerverklaringen te lezen viel, keer op keer werd vermalen en vermorzeld." Dat zei ACV-voorzitter Marc Leemans in zijn speech voor Rerum Novarum.

Hilde Crevits wordt burgemeester in 2016

Hilde Crevits wordt burgemeester in 2016

Huidig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) legt op 1 juni 2016 de eed af als burgemeester van Torhout.