Alles over Tom Meeuws

'Kan Antwerpen zich een inclusieve stad noemen met een bestuur dat lijstjes boven mensen verkiest?'

'Het stadsbestuur heeft ervoor gekozen om diversiteit en inclusie als kortetermijnprojecten te zien. Zij zien mensen als iets waar je voor enkele dagen geld en tijd voor vrijmaakt en dan weer laat vallen', schrijft Ben Van Duppen van PVDA. 'De Antwerpenaren verdienen beter. Zij verdienen een doordacht beleid: een beleid op lange termijn dat ervoor zorgt dat iedereen zich thuis kan voelen in deze stad.'

Antwerpen maakt praktijktesten concreet

Het Antwerpse stadsbestuur heeft de princiepsbeslissing om praktijktesten op de huur- en de arbeidsmarkt in te voeren omgezet in een bestek. De testen moeten de omvang van het discriminatieprobleem in kaart brengen en input leveren voor een 'verbeterplan' dat zal inzetten op het wegwerken van bewuste én onbewuste discriminatie.

'De klimaatcrisis is meer dan één staking waard'

'Het klimaat én de mensen moeten voorrang krijgen op blinde groei en het tomeloze winstbejag van een kleine minderheid. Er is nood aan een rechtvaardige klimaatwet', schrijft socioloog Stephen Bouquin.

Voor het eerst meer mensen met allochtone dan autochtone achtergrond in Antwerpen

Voor het eerst zijn er in Antwerpen meer inwoners mét dan zonder migratieachtergrond. Dat zegt VRT op basis van een demografisch rapport van de stad. Het rapport wijst uit dat 49,9 procent van de Antwerpenaars autochtoon is en 50,1 procent van allochtone herkomst. In dat laatste geval gaat het zowel om vreemdelingen, nieuwe Belgen als personen van wie een of beide ouders een andere nationaliteit hebben.

Ruim 500 jongeren trokken in Antwerpen de straat op voor het klimaat

In Antwerpen zijn donderdagmiddag ruim 500 scholieren door de binnenstad getrokken tijdens de tweede Antwerpse spijbelactie voor het klimaat. Dat zijn er zowat vijf keer zoveel als vorige week, onder meer omdat er net als in Brussel versterking kwam van studenten van hogescholen en universiteiten.

Antwerpse gemeenteraad geïnstalleerd, Bourgondische coalitie kan starten

In Antwerpen heeft maandagavond de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaatsgevonden, waarbij de verkozenen van de verschillende partijen en de schepenen de eed afleggen. Alleen bij CD&V en De Bourgondische coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld onder leiding van burgemeester Bart De Wever (N-VA) zit nu echt in het zadel.