Alles over Tom Meeuws

Betalen OCMW's binnenkort de 360 euro voor inburgering?

Moeten alle nieuwkomers binnenkort écht 360 euro betalen voor hun inburgeringstraject? Minister-president Jan Jambon liet al weten dat ze daarvoor ook bij het OCMW terecht kunnen. 'Het is wel makkelijk om die factuur door te sturen.'

Meeuws wil werklozen omscholen tot bouwvakkers voor Oosterweelwerken

De Antwerpse schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) wil werklozen uit Antwerpen beter begeleiden naar werk, zodat ze bijvoorbeeld aan de slag kunnen gaan bij de werken aan de Oosterweelverbinding. 'Ik vergeef het mezelf nooit als we er niet alles aan doen om ons eigen werkvolk daar te werk te stellen', verklaarde Meeuws woensdag in De Ochtend op Radio 1. Hij benadrukt dat zijn voorstel iets helemaal anders is dan verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen.

90.000 mensen wonen Antwerp Pride Parade bij

In Antwerpen zijn zaterdagmiddag 90.000 aanwezigen geteld bij de Antwerp Pride Parade die door de binnenstad trekt. Dat zegt de lokale politie. Volgens de organisatie gaat het zelfs om 110.000 personen. Vorig jaar klokte het evenement nog af op 75.000 aanwezigen. De stoet met meer dan 60 praalwagens en duizenden deelnemers vormt traditioneel het hoogtepunt van het holebi- en transgenderfestival Antwerp Pride.

'Kan Antwerpen zich een inclusieve stad noemen met een bestuur dat lijstjes boven mensen verkiest?'

'Het stadsbestuur heeft ervoor gekozen om diversiteit en inclusie als kortetermijnprojecten te zien. Zij zien mensen als iets waar je voor enkele dagen geld en tijd voor vrijmaakt en dan weer laat vallen', schrijft Ben Van Duppen van PVDA. 'De Antwerpenaren verdienen beter. Zij verdienen een doordacht beleid: een beleid op lange termijn dat ervoor zorgt dat iedereen zich thuis kan voelen in deze stad.'

Antwerpen maakt praktijktesten concreet

Het Antwerpse stadsbestuur heeft de princiepsbeslissing om praktijktesten op de huur- en de arbeidsmarkt in te voeren omgezet in een bestek. De testen moeten de omvang van het discriminatieprobleem in kaart brengen en input leveren voor een 'verbeterplan' dat zal inzetten op het wegwerken van bewuste én onbewuste discriminatie.

'De klimaatcrisis is meer dan één staking waard'

'Het klimaat én de mensen moeten voorrang krijgen op blinde groei en het tomeloze winstbejag van een kleine minderheid. Er is nood aan een rechtvaardige klimaatwet', schrijft socioloog Stephen Bouquin.

Voor het eerst meer mensen met allochtone dan autochtone achtergrond in Antwerpen

Voor het eerst zijn er in Antwerpen meer inwoners mét dan zonder migratieachtergrond. Dat zegt VRT op basis van een demografisch rapport van de stad. Het rapport wijst uit dat 49,9 procent van de Antwerpenaars autochtoon is en 50,1 procent van allochtone herkomst. In dat laatste geval gaat het zowel om vreemdelingen, nieuwe Belgen als personen van wie een of beide ouders een andere nationaliteit hebben.

Ruim 500 jongeren trokken in Antwerpen de straat op voor het klimaat

In Antwerpen zijn donderdagmiddag ruim 500 scholieren door de binnenstad getrokken tijdens de tweede Antwerpse spijbelactie voor het klimaat. Dat zijn er zowat vijf keer zoveel als vorige week, onder meer omdat er net als in Brussel versterking kwam van studenten van hogescholen en universiteiten.