Alles over Tom Holland

In zijn nieuwste boek voert Tom Holland ons mee door de grote tijdsgewrichten voor een kijk op de hele geschiedenis van het Westen. Want daarover heeft hij een heuse stelling die alleen al uit de titel spreekt: 'Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde'.

Historicus Tom Holland schetst in De gang naar Canossa een prachtig panorama van de westerse revolutie rond het jaar 1000 die tot de moderne scheiding van Kerk en Staat heeft geleid.