Alles over Tom Hannes

'Wat zou ik graag horen van brede politieke stromingen, dwars door de particratie die voor zoiets gloednieuws ijveren', schrijft Tom Hannes. 'De huidige partijen, gestoeld op mens- en wereldbeelden die twee of meer eeuwen oud zijn, lijken nauwelijks in staat om het nieuwe van onze situatie te erkennen.'

"De klimaatontkennende elite heeft alle trekken van het gniffelende ancien régime net voor het losbarsten van de Franse Revolutie en haar lynchpartijen", schrijft Tom Hannes. Hij hoopt dat het niet zover komt, maar ziet nog maar één kans om een overkokende volkswoede te vermijden: "hier en nu een radicaal beleid ontvouwen dat massaal inzet op de redding van onze biosfeer."

Meditatie kan je concentratie verbeteren, stress verminderen, je afweersysteem opkrikken en je emoties in balans brengen. Logisch dat steeds meer mensen erdoor gefascineerd raken. Maar hoe begin je eraan, en waarop kun je zoal letten?

Woorden hebben betekenis, zeker als ze van een machtig politicus als Bart De Wever komen en zeker rondom een delicate kwestie als Mawda, schrijft Tom Hannes. 'Als hij een retorische mix van onbegrip en waardigheid hanteert, roept hij mogelijk wel erg gevaarlijke krachten in het leven.'

Auteur en therapeut Tom Hannes over Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) en de 510 euro die de Vlaamse overheid vrijmaakt via loopbaancheques voor sessies bij een natuurcoach: 'Door te beweren dat wie geregeld in de natuur vertoeft, niet ziek thuis hoeft te blijven van het werk, zegt ze dat zieken het aan zichzelf te danken hebben. Ze hadden maar wat meer groen moeten opzoeken.'

De reacties op de zaken Weinstein en De Pauw tonen dat de seksuele revolutie tot op zekere hoogte bedreigd wordt. Tom Hannes legt uit hoe ze te vrijwaren en te vervolmaken is. 'Het is tijd voor de kinderen van de revolutie om de volwassenen van de revolutie te worden'.