Alles over Theo Francken

De N-VA wil niet dat asielzoekers nog worden opgevangen in lokale opvanginitiatieven in steden en gemeenten, maar enkel nog in collectieve opvangstructuren. De N-VA-fractie in de Kamer heeft daarover vorige week een resolutie ingediend. Volgens Kamerlid Theo Francken hebben de LOI's een aanzuigeffect.

In de schaduw die de coronacrisis over de hele samenleving werpt, werkt Sammy Mahdi aan een asiel- en migratiebeleid waarmee hij straks zowel zijn groene coalitiepartners als de kiezers van het Vlaams Belang wil overtuigen. Er zijn eenvoudigere klussen. Knack bracht hem samen met oud-rechter Marc Bossuyt. 'U zult mij nooit in feeststemming zien omdat ik mensen moet terugsturen.'