Alles over taalonderwijs

Het discours van N-VA over Nederlands op de speelplaats lijkt verdacht veel op dat van de arrogante Franstalige burgerij die destijds het Frans oplegde aan arme Vlaamse scholieren, schrijft onderwijssocioloog Orhan Agirdag. 'De meerderheid van de experten zijn het eens dat meertalig onderwijs een betere aanpak is dan opgelegde eentaligheid.'