Alles over Susan Sontag

In Vlaanderen is 'mecenaat' een vies woord. Maar als de overheid in haar subsidiebeleid kiest voor dode kunst, vraagt auteur Saskia De Coster zich af, is samenwerken met particulieren die vol voor een kunstenaar gaan dan niet wenselijker?

Benjamin Moser schreef een tegelijk bewonderende als ontluisterende biografie van Susan Sontag, een schrijfster die in Amerika een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op haar tijd. Tegelijk is het een indringende beschrijving van die tijd zelf.

Jan Braet kijkt naar kunst en het leven, in bloei en verval, zoals de rozen. Deze week de bloemlezing Knockando: Belgische kunstenaars in gesprek met Hans Theys.

Wanneer we op straat worden geconfronteerd met een scheld- of vechtpartij is onze eerste reactie om met ons telefoontje een filmpje te maken. Dat is zorgelijk, vindt Brendan O'Neill. Het leidt tot een uitholling van solidariteit.