Alles over Sub-Sahara Afrika

De jongeren in de landen die de meeste broeikasgassen uitstoten, zijn er het sterkst van overtuigd dat de klimaatverandering een wereldwijde noodsituatie is. Dat blijkt woensdag uit het grootste internationale opinieonderzoek naar de klimaatverandering tot nu toe.