Alles over Straatsburg

Het Europees Parlement heeft donderdag de Hongaarse 'anti-homowet' fel veroordeeld. Het gaat volgens de parlementsleden niet om een losstaand incident, maar 'eerder om een opzettelijk en vooraf bedacht voorbeeld van de geleidelijke ontmanteling van de grondrechten in Hongarije'. Hun resolutie werd goedgekeurd met 459 stemmen voor, 147 tegen en 58 onthoudingen.

België is voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg veroordeeld voor het schenden van het recht op een eerlijk verkiezingsproces, nadat het Waals Parlement een hertelling weigerde. In België keurt het parlement zelf de verkiezingsuitslag goed en is daarmee rechter en partij, meent het Hof.