Alles over Stijn Verbist

De uitspraken van journalist Eddy Demarez en de reacties daarop zijn tekenend voor onze tijd waarin verschillende tegengestelde lijnen openlijk clashen, schrijft Stijn Verbist. 'Men kan tolerantie niet afdwingen met het mes op de keel.'

Een nieuwe omzendbrief van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) die heel Vlaanderen indeelt in 'bebouwd' of 'niet-bebouwd gebied' zorgt alweer voor commotie. Volgens de Confederatie Bouw kan in sommige gemeenten de helft van de bouwgronden onbebouwbaar worden.