'Huidige wooncrisis heeft perverse effecten op mensen in armoede'

'Huidige wooncrisis heeft perverse effecten op mensen in armoede'

Vrije Tribune - 'Hoewel het recht op degelijke huisvesting in de Grondwet staat, hebben vele mensen in armoede geen toegang tot een degelijke en betaalbare woning', schrijven Veerle Stroobants en Thibault Morel. 'Er moet daarom werk gemaakt worden van een groter aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, zowel op de sociale als de private huurmarkt.'

'Meer dan wat ook willen mensen in armoede als volwaardige burgers beschouwd worden'

'Meer dan wat ook willen mensen in armoede als volwaardige burgers beschouwd worden'

Vrije Tribune - 'Een relatie aangaan en samenwonen, 'hotel mama' spelen voor de kinderen, vrienden in nood helpen: het zijn zaken die vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn voor mensen in armoede', schrijven Henk Van Hootegem en Veerle Stroobants van het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede.