Alles over Statistiek Vlaanderen

In 2020 hadden vrouwen tussen 15 tot 49 jaar in het Vlaams Gewest gemiddeld 1,55 kinderen. Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) ligt daarmee 14 procent lager dan in 2010, toen het gemiddeld om 1,81 kinderen ging. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Zo'n 10 procent van de bevolking in het Vlaamse Gewest geeft aan deel uit te maken van een huishouden dat moeilijk tot zeer moeilijk rondkomt met het beschikbare inkomen. Dat komt overeen met ongeveer 660.000 personen. Vijftien procent maakt dan weer deel uit van een gezin dat zich om financiële redenen geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven. Dat komt overeen met 950.000 personen. Dat meldt Statistiek Vlaanderen dinsdag, op basis van het cijfermateriaal van de EU-enquête "Statistics on Income and Living Conditions" (SILC) voor het jaar 2020.

Vlaamse koppels, met én zonder kinderen, kiezen steeds vaker om ongehuwd samen te wonen in vergelijking met 30 jaar geleden. Daarnaast woonde men op jongere leeftijd en op middenleeftijd in 2020 vaker alleen en op latere leeftijd minder vaak alleen dan in 1990.