Alles over sponsoring

Nergens ter wereld betaalt de industrie meer academisch onderzoek dan in Vlaanderen. Bedrijven bestellen en financieren 16,1 procent van alle research, bijvoorbeeld via leerstoelen of contractresearch.

Autosport is een verkapte vorm van reclame voor het eigen merk. Dat geldt ook voor de sponsoring van andere sporten. Alles is marketing en marketing is alles.