Alles over spaargeld

De spaarrekening blijft de favoriete belegging van de Belgen, al is dit vaak een gemakkelijkheidsoplossing. Hoewel de spaarrekening minder aantrekkelijk is geworden door de lagere rentes, hebben de Belgen een recordbedrag van 265 miljard euro opgepot (1), te vermeerderen met de 75 miljard euro die ze op zichtrekeningen hebben staan (2). De Belgische spaarders accepteren zo dat ze jaarlijks miljarden aan koopkracht verliezen, want de huidige rentes zijn bij lange na niet toereikend om de inflatie te dekken.

Er is haast niemand in ons land die zich géén zorgen maakt over zijn spaargeld. We beseffen donders goed dat de inflatie ons spaarboekje uitholt. Maar aan alternatieven durven we niet meer te denken.

De inflatie stijgt tegen eind dit jaar mogelijk tot bijna 3 procent. De opbrengst van het klassieke spaarboekje zit daar ruim onder. Wie zijn geld wil beleggen zonder voortdurend aan koopkracht in te boeten, moet dus op zoek naar alternatieve beleggingen met een brutorendement van minimaal 4 procent. Hoe slaagt u daarin zonder overdreven risico's te nemen?

Spaarders krabben al langer dan vandaag in hun haar. Na dertig jaar van rentedaling is de reële opbrengst van een spaarboekje negatief geworden. Maar is er wel een betere bestemming voor de 222 miljard euro die op diverse spaarboekjes staat?

Jongeren hebben een heel leven voor zich en kunnen beleggen op zeer lange termijn. Wie de pensioenleeftijd nadert, focust veeleer op het behoud van zijn vermogen. Beleggers doen er dus goed aan hun strategie aan te passen aan hun leeftijd. Hoe gaat u het beste te werk?

De Belgen hebben zo duchtig gespaard dat ze weer samen even rijk zijn als voor de crisis. Maar al dat sparen heeft de gemiddelde Belg niet geholpen, integendeel. Per hoofd van de bevolking is België armer geworden.